TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
41 Ảnh kỷ yếu PC Lai Châu EVNNPC-LCH-0001
42 Ảnh lễ gắn biển dự án Đồng Văn 4 EVNNPC-BQLDAPTDL-001
43 Ảnh liệt sỹ của PC Hải Phòng EVNNPC-HP-001
44 Ảnh lựa chọn đưa vào phòng truyền thống Nhà máy điện EVNNPC-PT-P003
45 Ảnh PC Nam Định sưu tầm EVNNPC-ND-010
46 Ảnh phòng máy chủ EVNNPC-CNTT-0001
47 Ảnh sổ vàng nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P001
48 Ảnh sưu tầm quý của Nhà máy điện EVNNPC-PT-P006
49 Ảnh thành lập Điện lực Hưng Yên EVNNPC-HY-003
50 Ảnh truyền thống EVNNPC-DB-0001
51 ảnh truyền thống phong trào CN và CĐVN 1929-1989 EVNNPC-PT-P007
52 Ảnh tư liệu PC Hưng Yên EVNNPC-HY-001
53 Áo bảo hộ lao động EVNNPC-TN-007
54 Áo bảo hộ lao động cá nhân EVNNPC-HD-019
55 Áo bảo hộ ngành điện EVNNPC-TN-009
56 Áp tô mát 75kV EVNNPC-SL-002
57 Át tô mát - 2A - CCCP - Nga EVNNPC-HD-001
58 Bản thống kê số lượng công nhân viên Nhà Đèn và Nhà máy Điện Yên Phụ EVNNPC-HN-012
59 Bằng khen Anh hùng lao động EVNNPC-HN-082
60 Bằng khen Huân chương độc lập hạng Nhất EVNNPC-HN-084
Hiển thị từ 41 đến 60 của tổng 735 kết quả
41

Ảnh kỷ yếu PC Lai Châu
42

Ảnh lễ gắn biển dự án Đồng Văn 4
43

Ảnh liệt sỹ của PC Hải Phòng
44

Ảnh lựa chọn đưa vào phòng truyền thống Nhà máy điện
45

Ảnh PC Nam Định sưu tầm
46

Ảnh phòng máy chủ
47

Ảnh sổ vàng nhà máy điện Việt Trì
48

Ảnh sưu tầm quý của Nhà máy điện
49

Ảnh thành lập Điện lực Hưng Yên
50

Ảnh truyền thống
51

ảnh truyền thống phong trào CN và CĐVN 1929-1989
52

Ảnh tư liệu PC Hưng Yên
53

Áo bảo hộ lao động
54

Áo bảo hộ lao động cá nhân
55

Áo bảo hộ ngành điện
56

Áp tô mát 75kV
57

Át tô mát - 2A - CCCP - Nga
58

Bản thống kê số lượng công nhân viên Nhà Đèn và Nhà máy Điện Yên Phụ
59

Bằng khen Anh hùng lao động
60

Bằng khen Huân chương độc lập hạng Nhất
Hiển thị từ 41 đến 60 của tổng 735 kết quả