TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
21 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2011 EVNNPC-BQLDALD-008
22 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2012 EVNNPC-BQLDALD-009
23 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2013 EVNNPC-BQLDALD-010
24 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2014 EVNNPC-BQLDALD-011
25 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2017 EVNNPC-BQLDALD-012
26 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2018 EVNNPC-BQLDALD-013
27 Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2019 EVNNPC-BQLDALD-014
28 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc EVNNPC-BK-005
29 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc Giang EVNNPC-BG-008
30 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Phú Thọ EVNNPC-PT-P008
31 Ảnh hoạt động của PC Hải Dương EVNNPC-HD-020
32 Ảnh hoạt động của PC Hải Phòng EVNNPC-HP-002
33 Ảnh hoạt động của PC Hòa Bình EVNNPC-HB-0001
34 Ảnh hoạt động của PC Lai Châu EVNNPC-LCH-0002
35 Ảnh hoạt động của PC Lạng Sơn EVNNPC-LS-0006
36 Ảnh hoạt động của PC Lào Cai EVNNPC-LC-0025
37 Ảnh hoạt động của PC Nam Định EVNNPC-ND-009
38 Ảnh hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin EVNNPC-CNTT-0002
39 Ảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 EVNNPC-BQLDAPTDL-002
40 Ảnh huân huy chương của Nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P005
Hiển thị từ 21 đến 40 của tổng 735 kết quả
21

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2011
22

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2012
23

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2013
24

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2014
25

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2017
26

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2018
27

Ảnh chụp của Ban quản lý dự án lưới điện năm 2019
28

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc
29

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc Giang
30

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Phú Thọ
31

Ảnh hoạt động của PC Hải Dương
32

Ảnh hoạt động của PC Hải Phòng
33

Ảnh hoạt động của PC Hòa Bình
34

Ảnh hoạt động của PC Lai Châu
35

Ảnh hoạt động của PC Lạng Sơn
36

Ảnh hoạt động của PC Lào Cai
37

Ảnh hoạt động của PC Nam Định
38

Ảnh hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin
39

Ảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019
40

Ảnh huân huy chương của Nhà máy điện Việt Trì
Hiển thị từ 21 đến 40 của tổng 735 kết quả