Ampe kế Liên Xô 92

Số đăng ký: EVNNPC-HN-0001
Tên gọi: Ampe kế Liên Xô 92
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-HN-0001
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống đơn vị thành viên
Loại hiện vật: Hiện vật khối
Số lượng: 1
Số thành phần: 1
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Hà Nam
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1975-1995 (Giai đoạn Phục hồi, đổi mới và phát triển)
Chất liệu: nhựa
Chất liệu phụ: kính
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: Phổ biến