Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất 2

Số đăng ký: EVNNPC-HN-031
Tên gọi: Đồng hồ do Trung Quốc sản xuất 2
Tên gọi khác: --
Dân tộc: --
Mã số: EVNNPC-HN-031
Chủ sở hữu: --
Loại sở hữu: Phòng truyền thống Tổng công ty
Loại hiện vật: Hiện vật khối
Số lượng: 0
Số thành phần: 0
Nguồn gốc: --
Người giao hiện vật: --
Dân tộc: --
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quận/Huyện: --
Xã/PHường/Thị Trấn: --
Địa chỉ: --
1955-1969 (Từ Cục điện lực đến Công ty điện lực)
Chất liệu: kim loại
Chất liệu phụ: --
Kích thước: --
Trọng lượng: 0
Nơi lưu giữ hiện tại: Phòng truyền thống
Chế độ bảo mật: Phổ biến