TẤT CẢ
Hiện vật phim/âm thanh
Hiện vật hình ảnh
Hiện vật khối
Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm nâng cao
STT NỘI DUNG SỐ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
01 Aicom liên lạc EVNNPC-SL-001
02 Ampe dạng kìm EVNNPC-TB-001
03 Ampe kế EVNNPC-HN-0006
04 Ampe kế Liên Xô 92 EVNNPC-HN-0001
05 Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm EVNNPC-HN-017
06 Ampe kìm EVNNPC-HD-008
07 Ampe kìm Hioki 3280 - 10 EVNNPC-HD-017
08 Ampe kìm Kyoritsu EVNNPC-HD-014
09 Ampe kìm Slovakia sản xuất EVNNPC-HD-006
10 Ampe kìm thập kỷ 70 EVNNPC-VP-010
11 Ampe kìm thập kỷ 80 (1) EVNNPC-VP-011
12 Ampe kìm thập kỷ 80 (2) EVNNPC-VP-012
13 Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P002
14 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc EVNNPC-BK-005
15 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc Giang EVNNPC-BG-008
16 Ảnh danh hiệu thi đua của PC Phú Thọ EVNNPC-PT-P008
17 Ảnh huân huy chương của Nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P005
18 Ảnh lựa chọn đưa vào phòng truyền thống Nhà máy điện EVNNPC-PT-P003
19 Ảnh sổ vàng nhà máy điện Việt Trì EVNNPC-PT-P001
20 Ảnh sưu tầm quý của Nhà máy điện EVNNPC-PT-P006
Hiển thị từ 1 đến 20 của tổng 368 kết quả
01

Aicom liên lạc
02

Ampe dạng kìm
03

Ampe kế
04

Ampe kế Liên Xô 92
05

Ampe kế ở nhà máy điện Cửa Cấm
06

Ampe kìm
07

Ampe kìm Hioki 3280 - 10
08

Ampe kìm Kyoritsu
09

Ampe kìm Slovakia sản xuất
10

Ampe kìm thập kỷ 70
11

Ampe kìm thập kỷ 80 (1)
12

Ampe kìm thập kỷ 80 (2)
13

Ảnh các liệt sỹ Nhà máy điện Việt Trì
14

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc
15

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Bắc Giang
16

Ảnh danh hiệu thi đua của PC Phú Thọ
17

Ảnh huân huy chương của Nhà máy điện Việt Trì
18

Ảnh lựa chọn đưa vào phòng truyền thống Nhà máy điện
19

Ảnh sổ vàng nhà máy điện Việt Trì
20

Ảnh sưu tầm quý của Nhà máy điện
Hiển thị từ 1 đến 20 của tổng 368 kết quả