...

- Trụ sở: Đường Cù Chính Lan, Tổ 15, Phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

- Điện thoại: 02183898778           Fax: 02183852819

- Website: http://pchoabinh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 30/09/1991

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Thạc sĩ – Kỹ sư Nguyễn Phúc Thịnh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 11 phòng chức năng, 2 phân xưởng, Trung tâm điều khiển xa, Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế và 10 Điện lực, gồm:

     1- Điện lực Thành Phố

     2- Điện lực Cao Phong

     3- Điện lực Đà Bắc

     4- Điện lực Kỳ Sơn

     5- Điện lực Lương Sơn

     6- Điện lực Mai Châu

     7- Điện lực Kim Bôi

     8- Điện lực Yên Thủy

     9- Điện lực Lạc Thủy

     10- Điện lực Lạc Sơn

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động tổng số: 743 nữ:194 nam 549

     + Thạc sĩ: 09

     + Đại học: 341

     + Cao đẳng: 24

     + Trung cấp: 51

     + Công nhân kỹ thuật: 318

- Quy mô quản lý:

     + Số xã: 191

     + Khách hàng: 242.949

     + Trạm biến áp trung gian: 5

     + Trạm biến áp phân phối: 1.488

     + Đường dây trung thế: ĐZ 22kV 410,44 km, ĐZ 35kV 1.958,20km

     + Đường dây hạ thế: 4.452,25km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Hòa Bình