...

- Trụ sở: Số 06 đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - phường Nguyễn Du - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0239 3855 356 Fax: 0239 3855 112

- Website: http://pchatinh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 30-9-1991

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Phúc Phong.

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế và 12 Điện lực, gồm: Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 752 (nữ: 173; nam: 579)

     + Thạc sĩ: 11

     + Đại học: 304

     + Cao đẳng: 60

     + Trung cấp: 105

     + Công nhân kỹ thuật: 272

- Quy mô quản lý:

     + Số xã: 262

     + Khách hàng: 437 049

     + Trạm biến áp 110kV: 08

     + Trạm biến áp trung gian: 05

     + Trạm biến áp phân phối: 3127 (2204 TBA Điện lực + 923 TBA khách hàng )

     + Đường dây trung thế: 2 963,96 km

     + Đường dây hạ thế: 6 739,96 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh