...

- Trụ sở: Số 9 đường Trần Phú - phường Quang Trung - TP Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

- Điện thoại: 0226 2210 304           Fax: 0226 3851 304

- Website: pchanam.npc.com.vn

- Ngày thành lập: 14-3-1997

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc :Thạc sĩ, kỹ sư Ngô Quốc Huy

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 Phòng chức năng, Phân xưởng xây lắp sửa chữa điện và Phân xưởng đo lường thí nghiệm điện, Đội quản lý vận hành lưới điện 110kV và 6 Điện lực, gồm:

     1- Điện lực Phủ Lý;

     2- Điện lực Duy Tiên;

     3- Điện lực Kim Bảng;

     4- Điện lực Thanh Liêm;

     5- Điện lực Lý Nhân;

     6- Điện lực Bình Lục.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 616 CBCNV (nữ: 145; nam: 471).

     + Thạc sĩ: 23

     + Đại học: 280

     + Cao đẳng: 87

     + Trung cấp: 82

     + Công nhân kỹ thuật: 144

- Quy mô quản lý:

     + Số xã: 11 phường, 7 thị trấn, 98 xã

     + Khách hàng: 324,394

     + Trạm biến áp trung gian: 5

     + Trạm biến áp phân phối: 1.610 (Điện Lực), 1.092 (khác hàng)

     + Đường dây trung thế:

               Tài sản điện lực 1.468,09 km (ĐZ trên không-ngầm).

               Tài sản khách hàng 176,79 km.

     + Đường dây hạ thế: 5.297,53km (bao gồm cả 1 pha và 3 pha)

 

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Nam