...

- Trụsở: Số 182 Trần Hưng Đạo - phường Nguyễn Trãi - TP Hà Giang - tỉnh Hà Giang

- Điện thoại: 0219 3866 112 Fax: 0219 3866 048

- Website: http://pchagiang.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 30-9-1991

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc :Thạc sĩ - Kỹ sư: Hoàng Văn Thiện

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội QLVH Lưới điện Cao thế 110kV và 10 Điện lực, gồm:

     1 - Điện lực thành phố Hà Giang

     2 - Điện lực Vị Xuyên

     3 - Điện lực Bắc Quang

     4 - Điện lực Quang Bình

     5 - Điện lực Hoàng Su Phì

     6 - Điện lực Xín Mần

     7 - Điện lực Bắc Mê

     8 - Điện lực Quản Bạ

     9 - Điện lực Yên Minh

     10 - Điện lực Đồng Văn

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 718 (nữ: 190 nam: 528).

     + Thạc sĩ: 15

     + Đại học: 246

     + Cao đẳng: 30

     + Trung cấp, Công nhân kỹ thuật: 427

- Quy mô quản lý, gồm:

     + Số xã: 195

     + Khách hàng: 156.609

     + Trạm biến áp trung gian: 5

     + Trạm biến áp phân phối: 1580

     + Đường dây trung thế: 2.883,8 km

     + Đường dây hạ thế: 3.010,9 km

Trụ sở Công ty Điện lực Hà Giang