...

- Trụ sở: Số 904 đường Võ Nguyên Giáp - phường Mường Thanh - TP Điện Biên - tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 0215 3824 384           Fax: 0215 3824 383

- Website: http://pcdienbien.com.vn/

- Danh sách các điện lực:

- Ngày thành lập: 01 - 4 -1990

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Thạc sĩ – Kỹ sư Trần Huy Hoàng

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội QLVH lưới điện cao thế Điện Biên và Phân xưởng Phát Điện; 7 Điện lực, gồm: Điện lực thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Chà và Mường Nhé .

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 515 (nữ: 118; nam: 397)

     + Thạc sĩ: 7

     + Đại học: 205

     + Cao đẳng: 25

     + Trung cấp: 42

     + Công nhân kỹ thuật: 235

- Quy mô quản lý gồm:

     + Số xã:

     + Khách hàng: 119.459 khách hàng

     + Trạm biến áp trung gian: 2

     + Trạm biến áp phân phối: 978

     + Đường dây trung thế: 2.338,79 km

     + Đường dây hạ thế: 2.181 km

Trụ sở Công ty Điện lực Điện Biên