...

- Trụ sở: Xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024.22175586;          Fax: 0281. 35810194;

- Website: www.nepc.edu.vn

- Ngày thành lập: 1967

- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng: Nguyễn Bình Minh Kỹ sư

- Cơ cấu tổ chức:

         + Lãnh đạo quản lý: Hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng

         + Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 04 phòng gồm: Phòng Đào tạo; Phòng Tổ chức Hành chính; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Quản lý HSSV

         + Các đơn vị trực thuộc: 04 đơn vị gồm: Khoa Điện; Khoa Khoa học Cơ bản; Trung tâm Đào tạo & Ứng dụng Khoa học kỹ thuật điện; Trung tâm Huấn luyện An toàn – Vệ sinh Lao động

         + Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên tính đến 1/7/2019: 111 người; trong đó: Cán bộ, giáo viên: 84 (Thạc sĩ: 51 người; Đại học: 52 người; Cao đẳng: 0; Trung cấp 02 người; Sơ cấp 01 người; Công nhân kĩ thuật: 05 người)

         + Tổ chức đảng, đoàn thể: Đảng bộ nhà trường có 09 Chi bộ trực thuộc, 75 đảng viên. Công đoàn trường có 09 Công đoàn bộ phận trực thuộc, 111 đoàn viên

- Thành tích đạt được:

         + Huân chương Lao động hạng Ba năm 1987

         + Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997

         + Huân chương Chiến công hạng Ba năm 1999

         + Huân chương Lao động hạng Hai năm 2002

         + Huân chương Chiến công hạng Nhì năm 2005

         + Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007

         + Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2012