...

- Trụ sở: Số 3 An Dương - phường Yên phụ- Quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: Fax: 02422148750 02437167950

- Website: www.npcpec.com.vn

- Ngày thành lập: 04-04-1996

- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch kiêm Giám đốc: Ths -Kỹ sư Nguyễn Hoành Nguyện

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 02 phòng, ban chức năng, chi bộ Văn phòng , Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; . 03 Trung tâm Thiết kế , 01 Đoàn khảo sát

- Chi bộ có 16 đảng viên

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 36 (nữ 11 : người)

          + Thạc sĩ: 05 người

          + Đại học: 31 người

- Quy mô quản lý: Thực hiện công tác tư vấn khảo sát thiết kế các công trình điện và đường truyền viễn thông.

- Thành tích đạt được:

          + Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010)