...

- Trụ sở: Số 465 Nguyễn Văn Linh - phường Phúc Đồng, quận Long Biên - TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 3875 9361           Fax: 024 3875 9080

- Website: etc1.npc.com.vn - Ngày thành lập: 11-5-1971

- Bí thư Đảng ủy Chủ tịch kiêm Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Quang Khanh

- Cơ cấu tổ chức:

          + Ban Giám đốc

          + 7 Phòng nghiệp vụ

          + 7 Phòng, phân xưởng sản xuất

          + 27 Chi nhánh tại 27 tỉnh

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 734 (nữ: 390 nam: 344)

          + Thạc sĩ: 12

          + Đại học: 325

          + Cao đẳng: 66

          + Trung cấp

          + CN kỹ thuật: 331

- Quy mô quản lý: Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Bắc quản lý 27 Chi nhánh ( kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo ) tại 27 tỉnh trên toàn miền Bắc