...

Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện lực

- Trụ sở: Số 30 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3825167; Fax: 024.38250456

- Website: www.khachsandienluc.com

- Ngày thành lập: 1988

- Giám đốc: Đỗ Hoài Anh

Hoạt động của Công ty qua các thời kỳ:

  Tiền thân là Trung tâm Dịch vụ điều độ năng lượng trực thuộc Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc), được thành lập tháng 10/1988.

  Ngày 20/8/1991, Bộ Năng Lượng quyết định hợp nhất Trung tâm Dịch vụ điều độ năng lượng trực thuộc Công ty Điện lực 1, trung tâm Điều dưỡng dịch vụ điện lực trực thuộc sở Điện lực Hải Phòng thành Trung tâm Dịch vụ và điều dưỡng năng lượng trực thuộc Công ty Điện lực 1 (Quyết định số: 428NL/TCCB-LĐ ngày 20/8/1991). 

  Ngày 30/6/1993, Bộ Năng Lượng quyết định thành lập lại Trung tâm Dịch vụ Điều dưỡng Năng Lượng Trực thuộc Công ty Điện lực 1. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại: 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: Nhà Khách, phục vụ sinh hoạt, Hội nghị, Nhà nghỉ điều dưỡng (Quyết định số: 513NL/TCCB-LĐ ngày 30/6/1993).

  Ngày 01/03/1995, Bộ Năng Lượng quyết định tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ Điều dưỡng Năng Lượng thành Khách sạn Điện lực. Khách sạn Điện lực có các cơ sở kinh doanh:

  • Khách sạn Điện lực 1: Tại 30 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Khách sạn Điện lực 2: Tại Nhật Tân – Hà Nội
  • Khách sạn Điện lực 3: Tại Đồ Sơn – Hải Phòng
  • Khách sạn Điện lực 4: Tại Thị xã Hòa Bình – Hòa Bình.

   (Quyết định số: 91NL/TCCB-LĐ ngày 01/3/1995).

   Ngày 06/9/2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định chuyển Khách sạn Điện lực thành Công trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khách sạn – Du lịch và Dịch vụ thương mại Điện lực do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ sở hữu và sở hữu 100% vốn điều lệ (Quyết định số 537/QĐ-EVN).

  • Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 04 phòng nghiệp vụ, 3 Chi nhánh.
  • Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động tính đến 31/12/2018: 138 người (nữ: 89 người; nam: 49 người)

           + Thạc sĩ: 03 người

           + Đại học: 58 người

           + Cao đẳng: 07 người

           + Trung cấp: 15 người

           + Công nhân kỹ thuật: 21 người

           + Lao động phổ thông: 34 người

  • Quy mô quản lý: Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và dịch vụ thương mại Điện lực. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà hàng và kinh doanh lữ hành…

Công ty quản lý: 03 chi nhánh

          + Khách sạn Điện lực Hà Nội:  Địa chỉ: Số 30 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Với số lượng buồng phòng: hơn 80 phòng nghỉ và văn phòng; hội trường và nhà hàng.

          + Khách sạn Điện lực Bãi Cháy: Địa chỉ: Số 18 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Với số lượng buồng phòng: 40 phòng nghỉ, có nhà hàng phục vụ ăn uống.

          + Trung tâm du lịch lữ hành: Địa chỉ: Số 30 Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế ……

 

Trụ sở Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch và dịch vụ thương mại Điện lực