...

- Trụ sở: 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024.222.55.024           Fax: 0243.7171007

- Website: www.npcit.com.vn

- Ngày thành lập: 03/01/2002

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Vũ Đình Khiêm

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 1 văn phòng, 8 phòng nghiệp vụ, 1 đơn vị trực thuộc.

-Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 164 (nữ: 58 nam:106)

          + Thạc sĩ: 26 người

          + Đại học: 124 người

          + Cao đẳng: 3 người

          + Trung cấp: 07 người

          + Trình độ khác: 3 người

          + Chưa ĐT: 1 người

- Quy mô quản lý :

Gồm Ban Giám đốc, 9 phòng, 1 đơn vị thực hiện chung chức năng chính là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụvề Công nghệ thông tin, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ cho các hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; Công tác xây dựng, vận hành hệ thống mạng Viễn thông dùng riêng (VTDR). Triển khai công tác tư vấn, thiết kế các công trình Viễn thông, tự động hóa hệ thống lưới điện tại các trạm 110kV, phòng điều độ tại các Công ty Điện lực, các công trình điện có điện áp đến 35kV, công tác bảo trì, bảo dưỡng máy in tốc độ cao, các lớp đào tạo về lĩnh vực CNTT cho các đơn vị trong Tổng công ty và các đơn vị khác; liên doanh liên kết đào tạo các lớp nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Kinh doanh các sản phẩm tin học, viễn thông, thiết bị điện…và các sản phẩm do Công ty sản xuất