...

Trụ sở: KM số 2 QL 1A - phường Đông Thành - TP Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: 0229 2210 209 Fax: 0229 3622 711

- Website: http://pcninhbinh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 16-5-1992

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc :Ths - Kỹ sư Trần Đăng Sơn

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Trung tâm điều khiển xa, Trung tâm tư vấn xây dựng, Xí nghiệp cơ điện, Trung tâm thí nghiệm điện, Ban quản lý dự án và 8 Điện lực, gồm:

         1- Điện lực thành phố Ninh Bình

         2- Điện lực thị xã Tam Điệp

         3- Điện lực huyện Yên Mô

         4- Điện lực huyện Yên Khánh

         5- Điện lực huyện Kim Sơn

         6- Điện lực huyện Hoa Lư

         7- Điện lực huyện Gia Viễn

         8- Điện lực huyện Nho Quan

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 830 người (nam: 536 người; nữ: 294 người.

         +Thạc sỹ: 14 người;

         + Đại học: 459 người;

         +Cao đẳng: 51 người;

         +Trung cấp: 91 người;

         + Công nhân kỹ thuật: 214 người

- Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình gôm 18 Chi bộ trực thuộc với 453 đảng viên tham gia ̀ thực hiện vai trò nhiệm vụchính trị và hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.

- Tổ chức Công đoàn có 14 Công đoàn bộ phận 830 đoàn viên Công đoàn, Đoàn Thanh niên có 10 Chi đoàn với hơn 284 đoàn viên cùng tham gia, đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong khuôn khổ pháp định.

- Quy mô quản lý :

         + Số xã: 118 xã, 27 phường, thị trấn

         +Khách hàng: 340.212

         + Trạm biến áp trung gian: 15 trạm

         + Trạm biến áp phân phối: 2.488 trạm

         + Đường dây trung thế: 1.609,75 km

         + Đường dây hạ thế: 4.137,14 km