...

Trụ sở: Số 9 Trần Hưng Đạo - phường Hoàng Văn Thụ- quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253. 515 101            Fax: 02253. 515 380

- Website: http://hppc.evn.com.vn/

- Ngày thành lập: 13-5-1955

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc: Kỹ sư Vũ Đức Hoan

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Ban QLDA, XN DVĐL, KSĐLĐS, Đội QLVHLĐCT110KV, Ban KDBĐ BLV, TTĐKX và 14 Điện lực, gồm:

           1- Điện lực Hồng Bàng

           2- Điện lực Lê Chân

           3- Điện lực Ngô Quyền

           4- Điện lực Kiến An

           5- Điện lực Thuỷ Nguyên

           6- Điện lực Hải An

           7- Điện lực Cát Hải

           8- Điện lực Dương Kinh

           9- Điện lực Đồ Sơn

           10- Điện lực Kiến Thuỵ

           11- Điện lực An Lão

           12- Điện lực An Dương

           13- Điện lực Tiên Lãng

           14- Điện lực Vĩnh Bảo

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1.979 (nữ: 589 .nam: 1390 )

           + Thạc sĩ: 21 người

           + Đại học: 1.053 người

           + Cao đẳng: 63 người

           + Trung cấp: 261người

           + Công nhân kỹ thuật: 527 người

           + Lao động phổ thông: 54 người

- Quy mô quản lý:

           + Số xã Công ty bán điện: 76 xã

           + Khách hàng: 485.000 khách hàng

           + Trạm BA 110kV: Gồm 24 TBA 110kV, gồm 39 máy BA, Công suất 1.886MVA.

           + Trạm biến áp trung gian: 02 trạm (trạm Hải sơn và Tân Hưng)

           + Trạm biến áp phân phối:

                      - Tài sản Điện lực: 2.452 trạm gồm 2.493 MBA có tổng CS là 1.039.365 kVA

                      - Tài sản KH: 2.283 trạm gồm 2.395 MBA có tổng CS là 1.566.676 kVA

           + Đường dây Cao thế 110kV:

                      - Tài sản Điện lực: 418km.

                      - Tài sản KH: 28km

           + Đường dây trung thế:

                      - Tài sản ĐL: 1.946km gồm cáp ngầm: 644km, đzk: 1302km

                      - Tài sản KH: 497km gồm cáp ngầm: 271km, đzk: 226km

           + Đường dây hạ thế:

                      - Tài sản ĐL: 3454km gồm cáp ngầm: 88km, đzk: 1302km

 

 

Trụ sở Công ty TNHH MTV  Điện lực Hải Phòng