...

- Trụ sở: số 33 đại lộ Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 0220.2220.611 Fax: 0220.2220.613

- Website: http://dlhaiduong.evn.com.vn/

- Ngày thành lập: 8-4-1969

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Trần Văn Cường

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Ban quản lý dự án, Trung tâm Điều khiển xa Hải Dương, Đội QLVH LĐCT Hải Dương, 2 Trung tâm, 2 xí nghiệp và 12 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực TP Hải Dương

          2- Điện lực Chí Linh

          3- Điện lực Cẩm Giàng

          4- Điện lực Bình Giang

          5- Điện lực Kinh Môn

          6- Điện lực Ninh Giang

          7- Điện lực Tứ Kỳ

          8- Điện lực Thanh Hà

          9- Điện lực Kim Thành

          10- Điện lực Gia Lộc

          11- Điện lực Thanh Miện

          12- Điện lực Nam Sách

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1394 (nữ: 353; nam: 1041)

          + Thạc sĩ: 55

          + Đại học: 703

          + Cao đẳng: 180

          + Trung cấp: 222

          + Công nhân kỹ thuật: 234

- Quy mô quản lý :

          + Số xã, phường, thị trấn: 265

          + Khách hàng: 569.648

          + Trạm biến áp trung gian: 03 TBA

          + Trạm biến áp phân phối: 4424/4741 TBA/MBA với tổng dung lượng 2.374,4855 MVA trong đó 2452/2510 TBA/MBA là TSĐL với dung lượng  848,2265 MVA và 1972/2231 TBA/MBA TSKH dung lư ợng là 1.526,259 MVA. Còn 03 TBA trung gian do Điện lực Hải Dương quản lý với tổng công suất 8,9MVA.

          + Đường dây trung thế: 1638,821 km 1926,001 km ĐZ 35kV (trong đ TSĐL và 287,1805km TSKH); 575,24 km ĐZ 22kV (trong đó 495,16km TSĐL và 80,077km TSKH); 35,9835 km ĐZ 10kV (trong đó 32,899km TSĐL và 3,0845km TSKH).

          + Đường dây hạ thế: Tổng chiều dài 4985,466 km đường dây.

 

 

Trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương