...

- Trụ sở: Số 1061 đường Yên Ninh - phường Minh Tân - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0216 3510 301 Fax: 0216 3852 904

- Website: http://pcyenbai.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 25-4-1979

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Thạc sĩ - Kỹ sư Đặng Văn Thanh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội Quản lý vân hành lưới điện Cao thế và 6 Điện lực, gồm:

           1- Điện lực thành phố Yên Bái

           2- Điện lực Yên Bình

           3- Điện lực Lục Yên

           4- Điện lực Trấn Yên

           5- Điện lực Văn Yên

           6- Điện lực Nghĩa Lộ

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 516 người (nữ:125 - nam:391)

           + Thạc sĩ: 04 người

           + Đại học: 215 người

           + Cao đẳng: 55 người

           + Trung cấp: 105 người

           + Công nhân kỹ thuật: 135 người

           + Lao động phổ thông: 02 người

- Quy mô quản lý :

           + Số xã: 157 xã.

           + Khách hàng: 125.618 khách hàng.

           + Trạm biến áp trung gian: 06 TBA.

           + Trạm biến áp phân phối: 1.212 TBA

           + Đường dây trung thế: 2.369,182 Km

           + Đường dây hạ thế: 2.511,394 Km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Yên Bái