...

- Trụ sở: Số 195 đường Trần Phú - phường Liên Bảo - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc

- Điện thoại: 0211 3656 622 Fax: 0211 3861 152

- Website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 14-3-1997

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc :Ths - Kỹ sư Nguyễn Quốc Hưng

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng, Phân xưởng Sửa chữa thiết bị và xây lắp điện

          1 - Điện lực TP Vĩnh Yên

          2 - Điện lực TP Phúc Yên

          3 - Điện lực Yên Lạc

          4 - Điện lực Tam Dương

          5 - Điện lực Bình Xuyên

          6 - Điện lực Vĩnh Tường

          7 - Điện lực Lập Thạch

          8 - Điện lực Tam Đảo

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 595 người (nữ:154 , nam: 471 người)

- Trình độ:

          + Thạc sĩ: 25 người

          + Đại học: 241 người

          + Cao đẳng: 47 người

          + Trung cấp: 95 người

          + Công nhân kỹ thuật: 187 người

- Quy mô quản lý :

          + Số xã: 52 xã

          + Khách hàng: 213.540 khách hàng

          + Trạm biến áp trung gian: 03 trạm

          + Trạm biến áp phân phối: 1508 trạm

          + Đường dây trung thế: 1745 km

          + Đường dây hạ thế: 2364km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Vĩnh Phúc