...

- Trụsở: Số 431 đường 17/8 - phường Phan Thiết - TP Tuyên Quang - tỉnh Tuyên Quang

- Điện thoại: Fax: 02072. 210 248 02073 821 438

- Website: http://pctuyenquang.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 01/12/1969

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Kỹ sư Nguyễn Hùng Sơn

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng, Ban chức năng Đội QLVHLĐ cao thế và 7 điện lực, gồm: TP. Tuyên Quang, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang gồm có 06 Chi bộ với 185 đảng viên.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 616 (Nam: 463 người, đạt 75,2%; Nữ: 153 người, đạt 24,8%)

         + Thạc sĩ: 11 người, đạt 1.8%;

         + Đại học: 338 người, đạt 54,9%;

         + Cao đẳng: 35 người, đạt 5,7%;

         + Trung cấp, CN: 232 người, đạt 37,7%;

- Quy mô quản lý:

- 06 trạm biến áp 110KV (08 MBA) do ngành Điện quản lý, với tổng công suất là 284 MVA. Gồm các trạm biến áp: E14.1 Tuyên Quang, E14.2 Chiêm Hóa, E14.3 Sơn Dương, E14.7 Long Bình An, E14.9 Gò Trẩu và E14.11 Hàm Yên.

- 02 trạm biến áp 110KV (03 MBA) do khách hàng đầu tư quản lý, với tổng công suất là 83 MVA. Gồm các trạm biến áp: E14.4 của Công ty cổ phần giấy An Hòa, E14.5 thuộc Công ty cổ phần xi măng Tân Quang.

- Với nguồn cung cấp điện và lưới điện hiện tại, Công ty Điện lực Tuyên Quang đang thực hiện cấp điện cho:

         + 141 xã, phường có điện lưới/141 xã phường: đạt 100 %

         + 2.063 thôn có điện / 2.099 thôn: Đạt 98,28 % thôn có điện.

         + 233.475 hộ có điện / 236.366 hộ: Đạt 98,78 % số hộ có điện.