...

- Trụ sở: Số 96 đường Triệu Quốc Đạt - phường Điện Biên - TP Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0237 3291 999           Fax: 0237 3854 545

- Website: http://pcthanhhoa.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 9-1-1978

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Hoàng Thanh Sơn

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 13 phòng ban chức năng, Văn phòng Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; Nhà khách Điện lực , Đội QLVH 110kV và 27 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực thành phố Thanh Hoá

          2- Điện lực thị xã Sầm Sơn

          3- Điện lực thị xã Bỉm Sơn

          4- Điện lực Đông Sơn

          5- Điện lực Hà Trung

          6- Điện lực Hoằng Hoá

          7- Điện lực Tĩnh Gia

          8- Điện lực Nông Cống

          9- Điện lực Thọ Xuân

          10- Điện lực Triệu Sơn

          11- Điện lực Yên Định

          12- Điện lực Vĩnh Lộc

          13- Điện lực Cẩm Thuỷ

          14- Điện lực Nga Sơn

          15- Điện lực Hậu Lộc

          16- Điện lực Quan Hoá

          17- Điện lực Quảng Xương

          18- Điện lực Như Xuân

          19- Điện lực Thạch Thành

          20- Điện lực Bá Thước

          21- Điện lực Thường Xuân

          22- Điện lực Thiệu Hoá

          23- Điện lực Lang Chánh

          24- Điện lực Như Thanh

          25- Điện lực Quan Sơn

          26- Điện lực Ngọc Lặc

          27- Điện lực Mường Lát

- Đảng bộ có 40 Chi bộ, 687 đảng viên

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1630 (nữ: 402; người nam: 1228)

          + Thạc sĩ:13 người

          + Đại học: 515 người

          + Cao đẳng: 127 người

          + Trung cấp: 249 người

          + Công nhân kỹ thuật: 716

- Quy mô quản lý :

          + Số xã: 573/573 xã, 34/34 phường, 28/28 thị trấn có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%.

          + Khách hàng: 764,681 khách hàng (tính đến ngày 31/5/2019)

          + Trạm biến áp trung gian: 41 trạm

          + Trạm biến áp phân phối: 7449

          + Đường dây trung thế: 6.539,2 km

          + Đường dây hạ thế: 12.936,331 km

          + Lưới 110kV: 16 TBA 110kV, 550,84km Điện lực, 215,06 km khách hàng

 

Trụ sở Công ty Điện lực Thanh Hóa