...

- Trụ sở: Số 31 đường Hoàng Văn Thụ - phường Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0208 3600 410          Fax: 0208 3750 958

- Website: http://pcthainguyen.npc.com.vn/

- Công ty Điện lực Thái Nguyên, tiền thân là nhà máy điện Thái Nguyên được thành lập ngày 25 tháng 12 năm 1963

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Đinh Hoàng Dương 

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội quản lý vận hành lưới điện Cao thế Thái Nguyên, Đội sửa chữa điện tổng hợp và 9 Điện lực, gồm: 

          1- Điện lực thành phố Thái Nguyên

          2- Điện lực thành phố Sông Công

          3- Điện lực Đồng Hỷ

          4- Điện lực thị xã Phổ Yên

          5- Điện lực Phú Bình

          6- Điện lực Đại Từ

          7- Điện lực Phú Lương

          8- Điện lực Định Hoá

          9- Điện lực Võ Nhai

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1052 CBCNV trong đó 335 nữ; 717 nam.

          + Thạc sĩ: 32

          + Đại học: 563

          + Cao đẳng: 61

          + Trung cấp: 156

          + Công nhân kỹ thuật: 240

- Quy mô quản lý:

          + Số xã: 180 đơn vị hành chính.

          + Khách hàng: 368569 Khối lượng QLVH: · Lưới điện 110kV:

          + 12 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt là 1.410 MVA

          + 28 MBA lực 110kV, 19 MBA tự dùng

          + 24 đường dây và 08 nhánh rẽ 110kV với tổng chiều dài 324,52 km

          + 01 đường dây mạch kép thuê bao khách hàng: A6.15 Nhiệt điện An khánh 5,2km

          + 02 TBA 110kV của khách hàng: E6.11 Xi măng Quán triều (20 MVA) và E6.12 Núi Pháo (80 MVA). ·

          + Lưới điện trung áp: Tổng toàn bộ trạm/máy là: 3061T/3191M trong đó:

          + Trạm biến áp trung gian: 28T/36M

          + Trạm biến áp phân phối: 3033T/3155M

          + Đường dây trung thế: 2646,252 km

          + Đường dây hạ thế: 7897,86 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Thái Nguyên