...

- Trụ sở: Số 288 đường Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

- Điện thoại: 0227 2210 281 Fax: 0227 3831 437

- Website: http://pcthaibinh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 08-6-1966

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Văn Tuynh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội xe vận tải, Đội QLVH lưới điện cao thế và 7 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực thành phố Thái Bình

          2- Điện lực Kiến Xương

          3- Điện lực Tiền Hải

          4- Điện lực Đông Hưng

          5- Điện lực Hưng Hà

          6- Điện lực Quỳnh Phụ

          7- Điện lực Thái Thuỵ

Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 909 (nữ: 270 nam: 639)

          + Thạc sĩ: 09

          + Đại học: 417

          + Cao đẳng: 62

          + Trung cấp: 115

          + Công nhân kỹ thuật: 306

- Quy mô quản lý :

          + Số xã: 270

          + Khách hàng: 706.481

          + Trạm biến áp 110kV : 08 trạm

          + Đường dây 110kV: 220,72km

          + Trạm biến áp trung gian: 18

          + Trạm biến áp phân phối: 2.580

          + Đường dây trung thế: 2.416,53km

          + Đường dây hạ thế: 7858,83km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Thái Bình