...

- Trụ sở: Số 160 đường 3/2 - phường Quyết Thắng - TP Sơn La - tỉnh Sơn La

- Điện thoại: Fax: 0212 2210 100 0212 3852 913

- Website: www.sonlapc.vn

- Ngày thành lập: 13/3/1990

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Cầm Văn Giáo

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 11 phòng chức năng, Trung tâm điều khiển xa, Ban quản lý dự án điện lực và 10 Điện lực trực thuộc, gồm: TP. Sơn La, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 894 (nữ: 211; nam: 683)

         + Thạc sĩ: 19

         + Đại học: 346

         + Cao đẳng: 41

         + Trung cấp: 74

         + Công nhân kỹ thuật: 412

- Quy mô quản lý:

         + Số xã: 188

         + Khách hàng: 295.007 KH

         +Trạm biến áp trung gian: Số lượng 4/6 T/M (trạm/máy)

         + Trạm biến áp phân phối: 2572/2580 T/M (trạm/máy), trong đó 417/425 T/M là tài sản khách hàng

         + Đường dây trung thế: 4489,35 Km

         + Đường dây hạ thế: 4527,6 Km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Sơn La