...

- Trụsở: Đường Nguyễn Văn Cừ - phường Hồng Hà - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.2210.302 - Fax: 0203.3835.802

- Website: http://pcquangninh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 11-8-1973.

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Thanh Tĩnh.

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, 3 Đội và 12 Điện, gồm:

          1- Điện lực thành phố Hạ Long

          2- Điện lực thành phố Uông Bí

          3- Điện lực thành phố Móng Cái

          4- Điện lực thành phố Cẩm Phả

          5- Điện lực thị xã Đông Triều

          6- Điện lực thị xã Quảng Yên

          7- Điện lực Hoành Bồ

          8- Điện lực Vân Đồn

          9- Điện lực Tiên Yên

          10- Điện lực Hải Hà

          11- Điện lực Ba Chẽ

          12- Điện lực Bình Liêu

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1274 (nữ: 250, nam: 1024)

          + Thạc sĩ: 47

          + Đại học: 584

          + Cao đẳng: 86

          + Trung cấp:148

          + Sơ cấp: 261

          + Công nhân kỹ thuật: 148

- Quy mô quản lý:

          + Số xã: 111 xã.

          + Khách hàng: 403.667 Hợp đồng.

          + Trạm biến áp trung gian: 4/8 (Trạm/máy), công suất: 24.700 kVA

          + Trạm biến áp phân phối: 2384/2398 (Trạm/máy), công suất: 741.319 kVA

          + Đường dây trung thế (gồm cả cáp ngầm): 2998,68 km

          + Đường dây hạ thế (gồm cả cáp ngầm): 10109,44 km.

 

Trụ sở Công ty Điện lực Quảng Ninh