...

- Trụ sở: Số 1520 đại lộ Hùng Vương - TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại: 0210 2210 313 Fax: 0210 3849 047

- Website: http://pcphutho.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 23-6-1971

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Quang Lâm

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội QLVH LĐCT và 11 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực thành phố Việt Trì

          2- Điện lực thị xã Phú Thọ

          3- Điện lực Phù Ninh

          4- Điện lực Thanh Ba

          5- Điện lực Tam Nông

          6- Điện lực Cẩm Khê

          7- Điện lực Đoan Hùng

          8- Điện lực Hạ Hoà

          9- Điện lực Thanh Sơn

          10- Điện lực Lâm Thao

          11- Điện lực Thanh Thuỷ

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 830 (nữ: 204; nam :626)

          + Thạc sĩ: 26

          + Đại học: 352

          + Cao đẳng: 82

          + Trung cấp:123

          + Công nhân kỹ thuật: 247

- Quy mô quản lý :

          + Số xã: 277

          + Khách hàng: 386.677 (tính đến 31-12-2018)

          + Trạm biến áp trung gian: 26 TBA với tổng công suất 192.750 kVA

          + Trạm biến áp phân phối: 3.232 với tổng công suất 1.214.859 kVA

          + Đường dây trung thế: 2622,101 km

          + Đường dây hạ thế: 5450,843 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Phú Thọ