...

- Trụ sở: số 2 đường Duy Tân - phường Hưng Phúc - TP Vinh - tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 02382. 612. 889. Fax: 02382. 523.228

- Website: http://pcnghean.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: Ngày 4/5/1959 chính thức khánh thành Nhà Máy Điện Vinh sau hai năm xây dựng. Công ty Điện lực Nghệ An lấy ngày này là ngày thành lập Công ty.

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty: Thạc sỹ Quản lý Khoa học và Công Nghệ - Trịnh Phương Trâm

- Cơ cấu Tổ chức: Ban Giám đốc, 13 phòng ban chức năng: Văn phòng, Kế hoạch Vật tư, Tổ chức và Nhân sự, Kỹ thuật, Tài chính kế toán, Điều độ, Quản lý Đầu tư, Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, An toàn, Giám sát mua bán điện, Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế, Ban Quản lý dự án, Phân xưởng Vận tải, Phân xưởng Thiết kế, Phân xưởng Cơ điện, Xí nghiệp dịch vụ NPSC, Nhà điều dưỡng Cửa Lò; và 3 đơn vị phụ trợ:  Phân xưởng vận tải, PX Cơ Điện, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Nghệ An.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 1467 (nữ: 400, nam: 1067)

          + Thạc sỹ: 49

          + Đại học: 739

          + Cao đẳng: 106

          + Trung cấp: 186

          + Công nhân kỹ thuật: 355

          + Lao động phổ thông: 14

-  Hệ thống lưới điện Công ty đang vận hành tính đến tháng 6/2019 gồm:

          + 796,8 km đường dây 110 kV; 29 trạm 110kV với 46 MBA có tổng công suất 1.456 MVA;

          + 6.522 km đường dây trung thế; 24 trạm trung gian có tổng công suất: 130,95 MVA;

          + 5.735 TBA phân phối với tổng công suất: 1.839,915MVA;

          + 16.416 km đường dây hạ thế các loại (10.828km dây bọc, 5.588km dây trần).

 - Đến 30/6/2019 Công ty đang quản lý 968.020 khách hàng, trong đó 866.298 khách hàng sinh hoạt (chiếm 89,6%) và 101.092 khách hàng ngoài sinh hoạt (chiếm 10,4 %).

 

Trụ sở Công ty Điện lực Nghệ An