...

- Trụ sở chính: Bản Sàng, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

- Điện thoại: 021 3650 5166

- Văn phòng đại diện: Số 66, Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Ngày thành lập: 21-5-2007

- Người đại diện pháp luật: Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc: Kỹ sư Trần Trung Hiếu

- Cơ cấu tổ chức:

     + Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty: Nguyễn Hữu Thọ

     + Trưởng ban kiểm soát (do trưởng Ban pháp chế EVNNPC kiêm nhiệm)

     + Kiểm soát viên (do chuyên viên chính ban TCKT - EVNNPC kiêm nhiệm)

     + Ban lãnh đạo công ty: Giám đốc Công ty; 01 Phó giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch công đoàn (kiêm nhiệm).

- Các Phòng ban: Văn phòng đại diện, Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, Chi nhánh Nhà máy Thủy điện Nậm Mở 3, Phó Giám đốc Nhà máy, Phòng Quản trị hành chính, Phòng Kỹ thuật vận hành.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 39 (nữ: 11, nam: 28)

     + Thạc sỹ: 01

     + Đại học: 24

     + Cao đẳng: 9

     + Trung cấp: 05

- Quá trình thành lập, phát triển và quy mô quản lý: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mở được thành lập với số vốn điều lệ (VĐL) là 94.710.113.610 đồng; Cổ đông chi phối là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nắm giữ 68,4% vốn điều lệ. Mục tiêu nhiệm vụ của Công ty là thực hiện đầu tư xây dựng và quản lý vận hành nhà máy thủy điện Nậm Mở 3 gồm 02 tổ máy với công suất 10MW:

     + Tên dự án: Công trình thủy điện Nậm Mở 3

  • Địa điểm: Bản Sàng, Xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh lai Châu
  • Công suất lắp máy: 10MW
  • Điện lượng bình quân năm E =38,31 triệu kWh
  • Số giờ sử dụng N = 3831 h
  • Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 323.000.000.000 VNĐ
  • Tổng giá trị đã quyết toán: 310.895.722.313 VNĐ