...

- Trụ sở chính: xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 024 2213 9344

- Văn phòng đại diện: Số 03 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

- Ngày thành lập: 09-01-2004

- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT: Thạc sỹ, Kỹ sư Lê Hồng Sơn

- Cơ cấu tổ chức:

     + Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Hồng Sơn

     + Kiểm soát viên: do chuyên viên Ban Tài chính kế toán - EVN kiêm nhiệm. NPC

     + Ban lãnh đạo công ty: Giám đốc; phụ trách kế toán; Chủ tịch Công đoàn (kiêm nhiệm).

     + Các Phòng/phân xưởng: Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kỹ thuật vận hành, Tổ sửa chữa.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 33 (Nữ: 06 , Nam: 27)

     + Cao học: 01

     + Đại học: 12

     + Cao đẳng: 02

     + Trung cấp: 16

     + Chưa qua đào tạo: 02 (01 Lái xe, 01 lao công)

- Quá trình thành lập, phát triển và quy mô quản lý: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 3 là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty điện lực miền Bắc được thành lập với số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng; Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các Nhà máy thủy điện nhỏ, hiện nay Công ty chỉ quản lý Nhà máy Thủy điện Nậm Đông III.

     + Tên dự án: Công trình Thủy điện Nậm Đông III

  • Địa điểm: xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
  • Công suất lắp máy: 15,6 MW
  • Điện lượng bình quân năm: E = 64,4 triệu kWh
  • Số giờ sử dụng H = 4.128 giờ
  • Tổng mức đầu tư: 342.882.720.376 VNĐ