...

- Trụ sở chính: Thôn Séo Trung Hồ, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

- Điện thoại: 021 4224 1067           Fax: 021 4387 2859

- Văn phòng đại diện: Số 3 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

- Điện thoại: 024 2218 3636           Fax: 024 3932 9547

- Ngày thành lập: 14-11-2006

- Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc: Thạc sỹ Trần Đức Sơn

- Cơ cấu tổ chức:

     + Hội đồng thành viên (Kiêm nghiệm do hai bên thành viên góp vốn tiến cử)

     + Ban kiểm soát (Kiêm nhiệm do hai bên thành viên góp vốn tiến cử)

     + Ban lãnh đạo công ty: Tổng Giám đốc Công ty; Phó Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng; Chủ tịch công đoàn (kiêm nhiệm)

     + Các Phòng/Nhà máy thủy điện: Phòng Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng, Nhà máy Thủy điện Séo Choong Hô.

     + Chi bộ Đảng: có 18 Đảng viên (nữ: 05, nam: 13)

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 50 (nữ: 13, nam: 37)

     + Thạc sỹ: 03

     + Đại học: 27

     + Trung học chuyên nghiệp: 04

     + Công nhân kỹ thuật:14

     + Chưa qua đào tạo: 02 (lái xe)

- Quá trình thành lập, phát triển và quy mô quản lý:

Công ty TNHH Đầu tư Điện lực Việt - Trung được thành lập trên cơ sở Hợp đồng đồng liên doanh ký lần đầu ngày 31/12/2005 và lần 2 ngày 19/12/2016 giữa Công ty Điện lực 1 - Việt Nam (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC ) và Công ty Lưới điện Vân Nam - Trung Quốc (nay được chuyển giao cho Công ty TNHH Quốc tế Vân Nam Lưới điện miền Nam Trung Quốc - YNIC) với số vốn điều lệ là 256 tỷ đồng trong đó EVNNPC góp 130,56 tỷ đồng tương đương 51% vốn điều lệ và YNIC góp 125,44 tỷ đồng tương đương 49% vốn điều lệ ; Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy Thủy điện Séo Chong Hô gồm 02 tổ máy với công suất 22MW.

     +Tên dự án: Thủy điện Séo Chong Hô;

  • Địa điểm: xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai;
  • Công suất lắp máy: 22MW
  • Điện lượng bình quân năm E = 118 triệu kWh o
  • Số giờ sử dụng N = 5350 h; LM
  • Tổng mức đầu tư: 816.012.945.773 VNĐ;