...

- Trụ sở: Số 03 Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

- Điện thoại: 024.22131303          Fax:024 7168000

- Website: qldadienluc.vn

- Ngày thành lập: 01-04-2004

- Bí thư Chi bộ, Giám đốc : Kỹ sư Phùng Kim Đại

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 09 phòng nghiệp vụ,

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 254 (nữ: 117 nam: 137)

         + Thạc sĩ: 21

         + Đại học: 207

         + Cao đẳng: 10

         + Trung cấp: 07

         + Công nhân kỹ thuật và công nhân lái xe: 09

- Quy mô quản lý:

         Ban QLDA Phát triển Điện lực đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2004 đến nay. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ban hành lại quyết định Quy chế tổ chức hoạt động của Ban theo quyết định số 2136/QĐEVNNPC ngày 25/7/2018