...

Trụsở: Số 22 ngõ 399 đường Âu Cơ - quận Tây Hồ - TP Hà Nội

- Điện thoại: 024 2213 9252          Fax: 024 3716 6920

- Website: www.evnnpcba1.vn

- Ngày thành lập: 5-3-1999

- Bí thư Chi bộ, Giám đốc : Kỹ sư Vũ Anh Tài

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 3 phòng nghiệp vụ và 5PMU

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 263 (nữ: 125 nam: 141)

         + Thạc sĩ: 23 người

         + Đại học: 201 người

         + Cao đẳng: 12 người

         + Trung cấp và Công nhân kỹ thuật: 27 người

- Quy mô quản lý :

         + Quản lý các dự án lưới điện có cấp điện áp đến 220kV thuộc NPC;

         + Quản lý dự án phát triển điện nông thôn do ngân hàng thế giới tài trợ;

         + Quản lý các dự án lưới điện vay vốn nước ngoài và các dự án thuộc nguồn vốn khác của NPC;

         + Thẩm tra dự án đầu tư, tổng mức đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán của các dự án được giao ;

         + Thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn như: lập dự án đầu tư ; đấu thầu, tổ chức công tác đền bù giải phóng mặt bằng; giám sát chất lượng công trình... của các dự án do EVNNPC quản lý.

- Thành tích đạt được:

         + Huân chương lao động hạng Ba Quyết định số 1184/QĐ/CTN ngày 13/4/2009.

         + Huân chương lao động hạng Nhì Quyết định số 2121/QĐ/CTN ngày 26/8/2014.

         + Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ QĐ số 314 QĐ/TTg ngày 01/04/2004

         + Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ QĐ số 05QĐ/TTG ngày 02/01/2013.