...

- Trụ sở: số 2 khu VP1, Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 02437170418           Fax: 02422122268

- Website: www.npcs.com.vn

- Ngày thành lập: 1-1-2019

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Thạc sĩ - Kỹ sư Phan Tử Lượng

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 4 phòng, Ban chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hòa Bình, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực lào Cai, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Nghệ An, Xí nghiệp Điện lực Phú Thọ, Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Ninh, Xí nghiệp dịch vụ điện lực Tuyên Quang, xí nghiệp dịch vụ Thanh Hóa, Xí nghiệp dịch vụ Phú Thọ, Xí nghiệp xây lắp, Sửa chữa và thí nghiệp điện, Xí nghiệp tư vấn, Ban Quản lý dự án

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 958 (nữ : 174 người)

          + Thạc sĩ: 67 người

          + Đại học: 625 người

          + Cao đẳng: 47 người

          + Trung cấp: 55 người

          + Công nhân kỹ thuật: 164