...

- Trụ sở: Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng

- Thành Phố Cao Bằng-Tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063.853.158          Fax: 02063.859.882 

- Website: http://pccaobang.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 09/3/1968

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Vũ Xuân Linh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng, ban chức năng, Văn phòng Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty, nhà khách Điện lực , Đội QLVH 110kV, Phân xưởng phát điện Suối Củn Đội QLVH 110kV và 13 Điện lực, gồm: Thành Phố Cao Bằng Hòa An Quảng Uyên Trùng Khánh Hà Quảng Bảo Lạc Bảo, Lâm Nguyên Bình Thạch An Hạ Lang Phục Hoà Trà Lĩnh Thông Nông .

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 576 (nữ: 168 người)

     + Thạc sĩ: 8 người

     + Đại học: 292 người

     + Cao đẳng: 11 người

     + Trung cấp: 67 người

     + Công nhân kỹ thuật: 193 người

     + Chưa qua đào tạo: 5 người

-  Quy mô quản lý gồm:

     + 199/199 xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%.

     + Khách hàng: 136.906 khách hàng (tính đến ngày 31/5/2019)

     + Trạm biến áp phân phối: 1197

     + Đường dây trung thế: km 2.452

     + Đường dây hạ thế: 3542.18 km

     + Lưới 110kV: 02 TBA 110kV, 170km đường dây

 

Trụ sở Điện lực Cao Bằng