...

- Trụsở: số 308 đường Lạc Long Quân, xã Hòa Long, tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

- Điện thoại: 0222 3992 000

- Fax: 0222 3822 972

- Website: http://pcbacninh.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 14-3-1997

- Giám đốc, Bí thư Đảng ủy : Kỹ sư Nguyễn Lương Kim

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 11 Phòng chức năng, Trung tâm điều khiển xa, Ban Quản lý Dự án kiêm nhiệm, Phân xưởng Sửa chữa và Thí nghiệm, Phân xưởng Xây lắp điện và Phân xưởng Thiết kế, Đội Hotline, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và 8 Điện lực, gồm:

     1-Điện lực Thành phố Bắc Ninh

     2-Điện lực Từ Sơn

     3-Điện lực Quế Võ

     4-Điện lực Tiên Du

     5-Điện lực Yên Phong

     6-Điện lực Thuận Thành

     7-Điện lực Gia Bình

     8-Điện lực Lương Tài

-Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 943 (nữ:231; nam:712)

     + Thạc sĩ: 17

     + Đại học: 486

     + Cao đẳng: 71

     + Trung cấp: 254

     + Công nhân kỹ thuật: 115

- Quy mô quản lý gồm: 

     + Số xã, phường: 97

     + Khách hàng: 417.215

     + Trạm biến áp trung gian: 06

     + Trạm biến áp phân phối: 1989

     + Đường dây trung thế: 1466

     + Đường dây hạ thế: 3492,6

 

Trụ sở Công ty Điện lực Bắc Ninh