...

- Trụ sở: Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường- TP Lao Cai- tỉnh Lào Cai

- Điện thoại: 0214.2210.469 Fax: 02143.820.590.

- Website: http://pclaocai.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 01-01-1992

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Kỹ sư Nguyễn Anh Tuấn

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng chức năng, Đội QLVH lưới điện cao thế Lào Cai và 09 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực thành phố Lào Cai

          2- Điện lực Cam Đường

          3- Điện lực Bảo Thắng

          4- Điện lực Bảo Yên

          5- Điện lực Bắc Hà

          6- Điện lực Mường Khương

          7- Điện lực Bát Xát

          8- Điện lực Sa Pa

          9- Điện lực Văn Bàn

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 613 (nữ: 143; nam: 470)

          + Thạc sĩ: 04

          + Đại học: 260

          + Công nhân kỹ thuật: 204.

- Quy mô quản lý :

          + Số xã: 143

          + Khách hàng: 186295.

          + Trạm biến áp trung gian: 04

          + Trạm biến áp phân phối: 1365 trạm

          + Đường dây trung thế: 2295,89 km

          + Đường dây hạ thế: 3468,59 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Lào Cai