...

Trụ sở: Số 109 - Trần Đăng Ninh - Tam Thanh - Lạng Sơn

- Điện thoại: 0205 2210 253                Fax: 0205 3872 501

- Website: http://pclangson.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 03-12-1966

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Kỹ sư Phạm Ngọc Minh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 13 phòng chức năng, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế và 9 Điện lực, gồm:

          1- Điện lực thành phố Lạng Sơn

          2- Điện lực Hữu Lũng

          3- Điện lực Chi Lăng

          4- Điện lực Văn Lãng

          5- Điện lực Tràng Định

          6- Điện lực Lộc Bình

          7- Điện lực Văn Quan

          8- Điện lực Bình Gia

          9- Điện lực Bắc Sơn

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 620 người (nữ: 119; nam: 501)

          + Thạc sĩ: 6

          + Đại học: 264

          + Cao đẳng: 36

          + Trung cấp: 90

          + Công nhân kỹ thuật: 224

- Quy mô quản lý:

          + Số xã: 207 xã

          + Khách hàng: 237.597 KH

          +Trạm biến áp trung gian: 07 TBATG

          + Trạm biến áp phân phối: 1.239 trạm

          + Đường dây trung thế: 2604,36 km

          + Đường dây hạ thế: 5226,3 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Lạng Sơn