...

- Trụ sở: Đường Điện Biên Phủ - phường Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu.

- Điện thoại: 02133.876.970                Fax: 02133.794.201 

- Website: http://pclaichau.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 01-4-2004

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc : Thạc sĩ - Kỹ sư Cao Ngọc Lạc

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 12 phòng, ban chức năng Ban Quản lý dự án; Đội QLVH lưới điện cao thế, Phân xưởng Thủy điện và 07 Điện lực, gồm:

          1. Điện lực thành phố Lai Châu

          2. Điện lực Tam Đường

          3. Điện lực Tân Uyên

          4. Điện lực Than Uyên

          5. Điện lực Phong Thổ

          6. Điện lực Sìn Hồ

          7. Điện lực Nậm Nhùn

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 543 (nữ 142 : người)

          + Thạc sĩ: 22 người

          + Đại học: 241 người

          + Cao đẳng, Trung cấp, Công nhân kỹ thuật: 280 người - Quy mô quản lý:

          + Số xã: 108 108 / xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 100%.

          + Khách hàng: 99 542 0 6 , khách hàng (tính đến ngày 3 / /2019)

          + Trạm biến áp phân phối: 859 trạm

          + Đường dây trung thế 1992,07 : km

          + Đường dây hạ thế: 1612 22, km

          + Lưới 110kV: TBA 110kV, km 04 413,39

Trụ sở Công ty Điện lực Lai Châu