...

- Trụ sở: Số 308 Nguyễn Văn Linh - phường Hiến Nam - TP Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

- Điện thoại: 0221 3656 660 Fax: 0221 3863 886

-Website: http://pchungyen.npc.com.vn/

- Ngày thành lập: 14-3-1997

- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc: Ths - Kỹ sư Lương Minh Thanh

- Cơ cấu tổ chức: Ban Giám đốc, 11 phòng chức năng, Trung tâm điều khiển xa, Đội QLVH lưới điện cao thế và 9 điện lực, gồm: TP.Hưng Yên, Phù Tiên, Kim Động, Ân Thi, Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ.

- Tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động: 723 (nữ: 159; nam: 564)

     + Thạc sĩ: 32

     + Đại học: 318

     + Cao đẳng: 56

     + Trung cấp: 135

     + Công nhân kỹ thuật: 181

- Quy mô quản lý:

     + Số xã: 153/161 xã phường, thị trấn

     + Khách hàng: 434.564 Khách hàng

     + Trạm biến áp trung gian: 12 trạm 110kV, 1 trạm 35/10kV

     + Trạm biến áp phân phối: 1.985 trạm

     + Đường dây 110kV: 234.896 km

     + Đường dây trung thế: 1.902,43 km

     + Đường dây hạ thế: 6.815,933 km

 

Trụ sở Công ty Điện lực Hưng Yên