Hội đồng thành viên
...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên
Thiều Kim Quỳnh

...

Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Thành viên HĐTV
Hồ Mạnh Tuấn

...

Thành viên HĐTV
Vũ Thế Nam

...

Thành viên HĐTV
Bùi Lê Cường


Ban Tổng giám đốc
...

Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Minh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Quang Thái

...

Phó Tổng Giám đốc
Vũ Anh Phương

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Văn Trang

...

Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Thiện


Lãnh đạo Công đoàn
...

Chủ tịch Công Đoàn
Nguyễn Văn Tiệp

...

Phó chủ tịch Công Đoàn
Vũ Văn Minh

...

Phó chủ tịch Công Đoàn
Trần Nguyên Thắng