Hội đồng thành viên
...

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc
Nguyễn Đức Thiện

...

Thành viên HĐTV
Vũ Thế Nam

...

Thành viên HĐTV
Bùi Lê Cường

...

Thành viên HĐTV
Vũ Anh Tài


Ban Tổng giám đốc
...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Minh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Quang Thái

...

Phó Tổng Giám đốc
Vũ Anh Phương

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Văn Trang

...

Phó Tổng Giám đốc
Phan Tử Lượng


Lãnh đạo Công đoàn
...

Chủ tịch Công Đoàn
Trịnh Quang Minh

...

Phó chủ tịch Công Đoàn
Trần Nguyên Thắng