Hội đồng thành viên
...

Chủ tịch Hội đồng thành viên
Đỗ Nguyệt Ánh

...

Thành viên HĐTV
Vũ Thế Nam

...

Thành viên HĐTV
Bùi Lê Cường

...

Thành viên HĐTV
Vũ Anh Tài


Ban Tổng giám đốc
...

Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc
Nguyễn Đức Thiện

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Minh Tuấn

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Quang Thái

...

Phó Tổng Giám đốc
Vũ Anh Phương

...

Phó Tổng Giám đốc
Lê Văn Trang


Lãnh đạo Công đoàn
...

Chủ tịch Công Đoàn
Trịnh Quang Minh

...

Phó chủ tịch Công Đoàn
Trần Nguyên Thắng