HUÂN HUY CHƯƠNG

 

DANH HIỆU ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI - Theo Quyết định số 420/2002/QĐ-CTN ngày 16/7/2002

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT - Theo Quyết định số 198/QĐ-CTN ngày 14/01/2014

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ - Theo Quyết định số 1274/QĐ-CTN ngày 07/9/2009

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA - Theo Quyết định số 481KT/CTN ngày 17/12/1999

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ - Theo Quyết định số 1507/QĐ-CTN ngày 5/9/2019

 

 

BẢNG VÀNG 50 NĂM

Những đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ chống Mỹ (1965-1972)

Đơn vị

Thời gian được phong tặng

Nhà máy điện Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Năm 1966

Nhà máy điện Vinh (Nghệ An)

Năm 1966

Nhà máy điện Uông Bí (Quảng Ninh)

Năm 1973

 

Những đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (1965-2005)

Đơn vị

Thời gian được phong tặng

Nhà máy điện Yên Phụ

Năm 1996

Nhà máy điện Uông Bí

Năm 1998

Nhà máy thủy điện Thác Bà

Năm 1999

Điện lực Thái Nguyên

Năm 2000

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Năm 2001

Điện lực Quảng Ninh

Năm 2002

Điện lực Việt Trì (Phú Thọ)

Năm 2002

Điện lực Nam Định

Năm 2005

 

Những đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Đơn vị

Thời gian được phong tặng

Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc)

Năm 2002

Điện lực Bắc Ninh (thuộc Công ty Điện lực 1)

Năm 2005

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Năm 2008

 

Những cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ kháng chiến

Họ và tên

Đơn vị

Thời gian được phong tặng

Mai Tinh Kang
 

Nhà máy điện Yên Phụ

Năm 1962

Đỗ Chanh

Nhà máy điện Hàm Rồng (Thanh Hóa)

Năm 1966

Huỳnh Ngọc Đủ

Nhà máy điện Vinh (Nghệ An)

Năm 1967

Trương Quang Thâm

Nhà máy điện Vinh (Nghệ An)

Năm 1972

Lê Kim Hồng

Nhà máy điện Hàm Rồng (Thanh Hóa) 

Năm 1975

Trần Văn Đường

Công ty Xây lắp điện 1

Năm 1985

Phạm Trọng Hiệp

Xí nghiệp Vật liệu cách điện (Hải Phòng)

Năm 1985

Phan Văn Diêm

Trước ở Nhà máy điện Việt Trì (Phú Thọ)

Sau về công tác ở Nhà máy điện Uông Bí

Năm 1972

 

Những cá nhân được phong tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc

Họ và tên

Đơn vị

Thời gian được phong tặng

 Nguyễn Đình Sơn

PC Nghệ An

Năm 1972

Nguyễn Phúc Vinh

Tổng giám đốc EVNNPC

Năm 2010

Vũ Văn Hiếu

TP Kỹ thuật – PC Bắc Giang

Năm 2010

Đinh Hoàng Dương

GĐ PC Thái Nguyên

Năm 2014