Thủa ban đầu (1892-1955)

- Vào cuối thế kỉ XIX, sau khi đánh chiếm được toàn bộ đất nước ta, thực dân Pháp tiến hành mở mang một số ngành công nghiệp thuộc địa, đáng chú ý là ngành Điện lực. Một loạt các nhà máy điện ra đời: Nhà máy điện Cửa Cấm (Hải Phòng), Nhà máy điện Bờ Hồ (Hà Nội), Nhà máy điện Vinh (Bến Thủy), Nhà máy điện Nam Định, Nhà máy điện Cọc Năm (Hòn Gai), Nhà máy điện Thương Lý (Hải Phòng), Nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội),...

Công trường xây dựng Nhà máy điện Bờ Hồ (6-12-1892)

Xây dựng Nhà máy điện Cửa Cấm (Hải Phòng) năm 1894

Nhà máy điện Nam Định năm 1924

Công trường nhà máy Yên Phụ năm 1925

- Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc thực dân Pháp rút khỏi miến Bắc Việt Nam.

Ngày 21/12/1954, một vinh dự lớn đã đến với ngành Điện Việt Nam: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm hỏi và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên chức Nhà máy Điện Hà Nội. Lời căn dặn của Bác: “Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa” còn vang mãi đến ngày hôm nay.

Bác Hồ nói chuyện với công nhân viên Nhà máy điện Yên Phụ

- Từ đó ngày 21/12 hằng năm trở thành Ngày Truyền thống của ngành Điện lực cách mạng Việt Nam.

- Ngày 21/7/1955, Bộ Công Thương quyết định thành lập Cục Điện lực Việt Nam

- Lịch sử ngành Điện lực cách mạng Việt Nam đã bước sang trang sử mới.