Hội nhập và phát triển (từ 1995 đến nay)

Điện là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, vì vậy được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng khóa VIII (6/1996) chỉ rõ phải tăng nhanh nguồn điện phát triển và nâng cấp mạng lưới điện, đảm bảo đủ điện cho các ngành kinh tế, phục vụ ổn định điện cho nhân dân.

 

Lưới điện ở những vùng hẻo lánh xa xôi

Thực hiện ý tưởng chỉ đạo trên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khởi công dự án đưa lưới điện quốc gia đến với huyện đảo Cô Tô và 5 xã thuộc huyện Vân Đồn, Quảng Ninh, khắc phục khó khăn đưa điện về các vùng hẻo lánh, nông thôn xa xôi. Các trạm biến áp 220kV xây dựng ở khắp nơi, khởi công xây dựng nhiều các công trình trọng điểm phục vụ các khu công nghiệp lớn như Yên Bình – Thái Nguyên, Yên Phong – Bắc Ninh, Bỉm Sơn – Ninh Bình, Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, Đình Toàn – Bắc Giang,...

Tuyến đường dây 110kV trên không cấp điện cho huyện đảo Cô Tô.

Lưới điện trung áp cấp điện cho các phụ tải trên xã đảo Quan Lạn - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh

 

Đến nay hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, cung ứng đủ điện với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của 9,2 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc.

Lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lao động

Với thành tích đã đạt được Tổng Công ty Điện Lực miền Bắc xứng đáng được nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba và danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

 

Danh sách các đơn vị tách khỏi Tổng công ty từ tháng 6/1995:

- Các Nhà máy điện Hòa Bình, Thác Bà, Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình

- Các Trung tâm Máy tính, Trung tâm thông tin (nay là Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực)

- Sở Truyền tải điện (nay là Công ty Truyền tải Điện 1)

- Sở Điện lực Hà Nội (nay là Công ty Điện lực Hà Nội)

- Ban Quản lý lưới điện miền Bắc