Công ty Điện lực đến Công ty Điện lực miền Bắc (1969-1976)

Chiến tranh phá hoại lần thứ nhất chưa kịp khắc phục thì từ tháng 4/1972, đế quốc Mỹ lại tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ 2 với mức độ quy mô và ác liệt lớn gấp nhiều lần so với giai đoạn trước. Các Nhà máy điện Vinh, Nhà máy điện Thương Lý (Hải Phòng), Nhà máy Điện Uông Bí, Nhà máy điện Hòn Gai, Nhà máy điện Cửa Cấm, Nhà máy điện Nam Định, Nhà máy điện Yên Phụ bị đánh sập hoàn toàn.

Nhà máy thủy điện Thác Bà bị ném bom năm 1972

Với chân lý: "Không có gì quý hơn độc lập tự do", cán bộ công nhân Công ty Điện lực đã mưu trí dũng cảm, sáng tạo, khẩn trương sửa chữa các trạm biến thế bị hư hỏng, khắc phục những đường dây bị đứt, sứ vỡ, cột đổ...

Khắc phục hậu quả chiến tranh

Nhà máy thủy điện Thác Bà khôi phục sau chiến tranh

Thực hiện quyết tâm: còn người, còn dòng điện, nhiều nhà máy điện nhanh chóng đưa vào sản xuất. Riêng Nhà máy Thủy điện Thác Bà ngày 5/10/1971 đã khánh thành đợt 1 và đưa vào sử dụng.

Thực hiện phong trào : tay búa, tay súng, cán bộ công nhân ngành Điện tích cực đào công sự, ngụy trang ở các nóc lò, làm cầu trượt, hầm ngắm, xây dựng các bức tường đá tạo thành các áo giáp bảo vệ nhà máy Điện. Tự vệ nhiều nhà máy điện còn tham gia chiến đấu, bắn rơi máy bay Mỹ như tự vệ Nhà máy điện Thái Nguyên, Yên Phụ.

Tự vệ nhà máy điện tham gia chiến đấu

Hải Phòng sản xuất gạch và xi măng 

Với đại thắng mùa xuân năm 1975, giang sơn thu về một mối, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Để phù hợp với tình hình mới Bộ Điện và Than quyết định thành lập công ty điện lực miền Bắc, một trang sử mới lại được mở ra.