Phục hồi, đổi mới và phát triển (1975-1995)

Miền Bắc trải qua 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vết thương chưa lành thì gần 7 năm sau, ngày 17/2/1979 chiến tranh biên giới phía Bắc lại nổ ra. Hàng loạt nhà máy điện ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang bị phá hủy, khó khăn chồng chất khó khăn.

Tuy nhiên ý chí thép của cán bộ, công nhân ngành Điện được tôi luyện qua mấy chục năm đã làm cho họ có đủ tinh thần và nghị lực vượt qua mọi chông gai bão tố.

Trong giai đoạn này, ngành Điện đã kiên quyết, khẩn trương hoàn thành những công trình lớn có ý nghĩa chiến lược quốc gia như:

- Xây dựng tuyến đường dây 220kV Hà Đông – Hòa Bình

- Xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình

- Hoàn thành công trình Nhiệt điện Phả Lại

- Củng cố các nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình, Thái Nguyên

- Khai thác hết công suất thủy điện Thác Bà

- Xây dựng đường dây siêu cao áp 500kV với chiều dài 1487Km

Đường dây 220kV Hà Đông – Hòa Bình

Công trình Thủy điện Hòa Bình

Lễ khánh thành công trình Nhiệt điện Phả Lại

Cột điện 500kV

Ngày 10/10/1994, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/1995. Sứ mệnh khép kín của Công ty Điện lực 1 đã hoàn thành một cách vẻ vang.

Từ đây Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất là phân phối điện năng.